تصاویری از مراسم عزاداری شب 21 رمضان (چاه کور / 7 مرداد 92 )

http://bayanbox.ir/view/4043433923536165314/ramazan-92.jpg

http://bayanbox.ir/view/3869861036019485497/ramazan-92-1.jpg

http://bayanbox.ir/view/7096454385060257572/ramazan-92-3.jpg