اعلام و جمع آوری کمک های نقدی توسط هیئت عاشقان اقا اباعبدالله الحسین (ع) روستای چاه کور