از جمله عادات و رسوم نیکی که چند سالی می شود در چاه کور علامرودشت به اجرا نهاده می شود ، برنامه عزاداری با پای برهنه در سوگ حضرت زهرا (س) می باشد که این شیوه از عادات علمای قم می باشد .