مراسم سینه زنی شب عاشورا - هیئت باب الحوائج کمالی در جمع عزاداران روستای چاه کور

دریافت