گوشه هایی از مراسم اربعین سید و سالار شهدای کربلا ؛ حضرت حسین بن علی (ع) و یاران باوفایش

http://bayanbox.ir/view/9148988710484357538/Arbaein-94.jpg

http://bayanbox.ir/view/8142453359103469370/Arbaein-94-1.jpg

http://bayanbox.ir/view/9005986248171206548/Arbaein-94-2.jpg

http://bayanbox.ir/view/1763230688077163021/Arbaein-94-3.jpg

http://bayanbox.ir/view/6446828487565964139/Arbaein-94-4.jpg

http://bayanbox.ir/view/1306777085466189538/Arbaein-94-5.jpg